OM ADVOKATFIRMAET LEVIN

Advokatfirmaet Levin blev etableret den 1. oktober 2013 af advokat Anders Gintberg Levin.

Det er mit mål at drive advokatfirmaet med fokus på følgende:

Faglighed. Faste og rimelige priser. Indsigt. Tilgængelighed

Faglighed

Det er en stor beslutning og tillidssag at overlade sin sag til en advokat. Som kunde skal man derfor kunne forvente, at opgaven løses fagligt ­korrekt af ­advokaten. Et højt fagligt niveau er derfor en grundlæggende forudsætning for at drive advokatvirksomhed.
Jeg har arbejdet som advokat på flere af de største advokatkontoret i ­Danmark, og jeg har som følge heraf stor erfaring med de retsområder, som jeg beskæf­tiger mig med. Jeg er desuden ekstern lektor på Københavns Universitet og har 7 års undervisningserfaring i juridiske fag. Dette medfører, at jeg kan levere ­advokatrådgivning af den nødvendige høje faglige kvalitet.

Faste og rimelige priser

Advokatregninger er ofte høje og uigennemskuelige og kan for mange kunder være en barriere for at kontakte en advokat. Jeg vil gerne nedbryde denne ­barriere. På de fleste opgaver giver jeg derfor kunden en fast pris på løsning af opgaven. Dette medfører, at kunden forud for opgavens løsning kender prisen og kan indkalkulere denne i sin økonomi. Advokatfirmaet har ikke et stort domicil og ingen stor administration. Dette ­medfører, at kunden betaler for min faglige rådgivning og tilgængelighed men ikke for en høj husleje til et stort domicil og høje udgifter til en stor og ­uigennemskuelig administration. Kunden får dermed løst sin opgave på et højt fagligt niveau men til væsentligt lavere priser.

Indsigt i kundens situation

Det er en grundlæggende tanke for advokatfirmaet, at løsningen af ­kundens opgave ofte skal basere sig på andet og mere end jura. Jeg ­prioriterer at få stor indsigt i mine kunders virksomhed og situation for at optimere min rådgivning. Jeg gør eksempelvis dette ved at holde løbende møder med kunden. Disse møder betaler kunden ikke for.

Tilgængelighed

Kundens opgaver opstår ofte pludseligt og kræver håndtering med det samme. Jeg er altid tilgængelig på mail og mobiltelefon og kan ofte mødes med meget kort varsel.