PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bankkonto
Sparekassen Sjælland
Algade 33
4000 Roskilde

Klientkonto
0525 - 0000444006

Fakturaindbetalinger
0525 - 0000437513

Obligatoriske oplysninger

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring hos TRYG og stillet garanti i overens­stemmelse med Advokatsamfundets regler.
Policenr. 674.21-269

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og ­disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Danske advokater er desuden underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som advokat­- firmaet påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Tvister mellem advokatfirmaet og kunden løses efter dansk ret ved de danske domstole.