RETSOMRÅDER

SELSKABSRET

Min rådgivning omfatter de fleste selskabs­retlige forhold vedrørende aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og foreninger.
Jeg rådgiver blandt andet om valg af selskabsform, stiftelse af selskaber, udarbejdelse af ejeraftaler, gennemførelse af kapitalforhøjelser og kapital-nedsættelser, gennemførelse af fusion og spaltning og likvidation. Min rådgivning ydes ofte i tæt samarbejde med kundens revisor.

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER

Rådgivningen omfatter samtlige juridiske forhold i forbindelse med en ­trans­aktion, herunder gennemførelse af juridisk due diligence, udarbejdelse og forhandling af overdragelsesaftalen og dokumenter til brug for finan­siering samt implementering af overdragelsen. Min rådgivning ydes ofte i tæt samarbejde med kundens revisor.

GENEREL ERHVERVSRET

Jeg yder rådgivning om generelle erhvervsretlige forhold.

Aftaler

Min rådgivning omfatter blandt andet udarbejdelse og forhandling af ­samarbejdsaftaler, forretnings- og leveringsbetingelser, handelsagent- aftaler, ­franchiseaftaler og kommissionsaftaler.

Ansættelsesret

Min rådgivning omfatter forhold inden for ansættelsesret, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter, forhold vedrørende opsigelse mv.

Finansiering

Min rådgivning omfatter forhold vedrørende virksomheders finansiering, herunder leasing, factoring, udarbejdelse af låneaftaler og sikkerhedsaftaler og etablering af sikkerheder.

FAST EJENDOM

Min rådgivning omfatter følgende forhold:

 • Køb og salg af fast ejendom, herunder gennemgang af ejendommens dokumenter, udarbejdelse af købsaftale og berigtigelse.
 • Erhvervslejeret, herunder udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter
 • Boliglejeret, herunder udarbejdelse og forhandling af boliglejekontrakter
 • Finansiering af fast ejendom, herunder udarbejdelse af låneaftaler og sikkerhedsdokumenter.
 • Tvangsauktioner.
 • Tinglysning af skøder, pantebreve og øvrige dokumenter.

INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Jeg rådgiver blandt andet om:

 • Indgivelse af konkursbegæring og begæring om rekonstruktion
 • Behandling af konkursboer og rekonstruktioner som kurator/ rekonstruktør
 • Gennemførelse af omstødelsessager
 • Forhandling og udarbejdelse af akkordaftaler med kreditorer
 • Forhold i rekonstruktion
 • Forhold om gældssanering

RETS- OG VOLDGIFTSSAGER

Jeg yder bistand i forbindelse med tvister inden for mine arbejdsområder. Min bistand omfatter blandt andet:

 • Civile retssager
 • Voldgiftssager
 • Arrest, forbud og tvangsfuldbyrdelse
 • Inkasso
 • Mediation og retsmægling